Centrum Informacji Turystycznej w Koninieplac kdkPlac WolnościPlac WolnościSłup romański i Kosciół Św. Bartłomiejabulwarytopcitspływ kajakowyPałac w Żychlinie
Samstag, 28.11.2015r.
Name-Tag: Zdzisława, Lesława, Go¶cierada
Szybki kontakt

Kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła w Gosławicach


Konin, ul.Gosławicka 38

Wzniesiony w pierwszej poł. XV w. z fundacji właściciela wsi Andrzeja Łaskarza. Kościół jest budowlą centralną. Jej cztery prostokątne pomieszczenia: prezbiterium, dwie kaplice i kruchta, tworzące ramiona krzyża przylegają do ośmiobocznej nawy. Sklepienie palmowe nawy głównej opiera się na ustawionym pośrodku kościoła, wysmukłym, ośmiobocznym, kamiennym filarze. Natomiast pomieszczenia boczne sklepione są gwiaździste. Na kamiennych wspornikach żeber umieszczone są unikalne, rzeźbione tarcze herbowe. 
 
Kościół w Gosławicach

tekst i zdjęcie: A. Łącki


HerbHerbHerbHerbHerbHerb