Centrum Informacji Turystycznej w Koninieplac kdkPlac WolnościPlac WolnościSłup romański i Kosciół Św. Bartłomiejabulwarytopcitspływ kajakowyPałac w Żychlinie
Sunday, 20.01.2019r.
Name-day: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi

Tour Guides


In Konin you can use the services of qualified tourist guides with state powers to tour in the subregion of Konin or the Wielkopolska.
 

NAME AND SURNAME GUIDE RIGHTS/LICENCES ADDITIONAL INFORMATION  E-MAIL PHONE NUMBER
Emilia
Bugaj
-        Wielkopolska Wschodnia,
-        Szlak Piastowski
język angielski ehbugaj@wp.pl 693 164 269
Wanda 
Gruszczyńska
-        Wielkopolska Wschodnia,
-        Szlak Piastowski
  wmgruszczynscy@gmail.com 691 085 573
Grażyna
Grzegorzewska
-        Wielkopolska Wschodnia,
-        Szlak Piastowski
pilot grazia-1954@wp.pl 605 217 520
Beata 
Kozikowska
-        Wielkopolska Wschodnia,
-        Szlak Piastowski
  beatakozik@gazeta.pl 603 255 060
530 433 409
Mateusz 
Markiewicz
-        Wielkopolska Wschodnia,
-        Szlak Piastowski
pilot mateusz_markiewicz@wp.pl 661 035 482
Andrzej Józef 
Miller
-        Wielkopolska,
-        Szlak Piastowski,
-        Poznań
Instruktor Przewodnictwa, Organizator Turystyki, pilot xandmill11@gmail.com 604 996 492
Adrian
Rapeła
-        Wielkopolska Wschodnia,
-        Szlak Piastowski
pilot adrian.rapela@wp.pl 666 226 158
Dariusz 
Wąchnicki
-        Wielkopolska Wschodnia,
-        Szlak Piastowski
pilot dariusz.wachnicki@wp.pl 691 999 034
Ireneusz 
Zawiślak
-        Wielkopolska,
-        Szlak Piastowski
pilot irekzaw@iteria.eu 603 846 234


More info:

- Emilia Bugaj, tel. 693 164 269
- website PTTK Oddział w Koninie

HerbHerbHerbHerbHerb