Centrum Informacji Turystycznej w Koninieplac kdkPlac WolnościPlac WolnościSłup romański i Kosciół Św. Bartłomiejabulwarytopcitspływ kajakowyPałac w Żychlinie
Niedziela, 25.02.2018r.
Imieniny: Cezarego, Wiktora, Konstancjusza
Szybki kontakt

Czas pracy śluz w 2017 r.

Śluza w Koszewie (powiat koniński)

Kanał Ślesiński

Od dnia 18.12.2017 r. Kanał Ślesiński jest zamknięty dla żeglugi.

  • W okresie od 25.09.2017 r. do dnia zamknięcia drogi wodnej dla żeglugi

poniedziałek - piątek: w godz. 10.00, 12.00, 14.30.

soboty, niedziele i święta: istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających o godz. 10.00, 12.00, 14.30 po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do Zarządu Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu. Zgłoszenia zawierające termin wraz z orientacyjnym planem godzinowym śluzowań i nr tel. kontaktowego organizatora podróży, należy nadesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na adres:

Zarząd Zlewni Środkowej i Dolnej Warty w Poznaniu

ul. Szewska 1

61-760 Poznań

Tel. 61 850 84 11 lub 61 850 84 00

                          mail:  zzarzad.bydgoszcz@poznan.rzgw.gov.pl


Numery do śluz:

Śluza w Gawronach
Tel. (63) 268 51 62
Tel. Kom. 608 610 292 
Śluza w Koszewie
Tel. (63) 268 51 50
Tel. Kom. 664 765 070
Śluza w  Morzysławiu
Tel. (63) 243 35 31
Tel. Kom. 600 993 113 
Śluza w Pątnowie
Tel. (63) 24 27 524
Tel. Kom. 608 592 698

Kanał Bydgoski, Noteć górna i dolna skanalizowana, Kanał Górnonotecki

Od dnia 06.12.2017 r.  w/w śródlądowe drogi wodne są zamknięte dla żeglugi.

  • W okresie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 05.12.2017 r.: 

poniedziałek - piątek: w godz. 7:00 - 16:00

soboty, niedziele i święta: istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do  Zarządu Zlewni Noteci w Bydgoszczy. Zgłoszenia zawierające termin wraz z orientacyjnym planem godzinowym śluzowań i nr tel. kontaktowego organizatora podróży, należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na adres:

                     Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy

                     ul. Marcinkowskiego 1 

                     85-056 Bydgoszcz 

                     tel. (52) 376 84 66 lub (52) 376 84 52

                     mail: zarzad.bydgoszcz@poznan.rzgw.gov.pl

Źródło: RZGW w Poznaniu

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I ŚLUZ W ROKU 2017

Lp.

Rodzaj należności

Stawka należności

Statki towarowe i zestawy, spław drewna oraz statki pasażerskie, wycieczkowe i sportowo – turystyczne o nośności powyżej 15 ton

1

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na połączeniu wodnym Wisła-Odra, od śluzy Okole do m.Krzyż, tj. Kanałem Bydgoskim /od km 14,8-38,9/, rz. Noteci dolnej /od km 38,9-176,2/

0,68 gr

2

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na rzece Noteci górnej /od km 59,5-121,6/, na Kanale Górnonoteckim /od km 121,6-146,6/ i Kanale Ślesińskim /od km 0,0-32,0/

0,59 gr

3

Za żeglugę pustych statków towarowych lub barek za jeden tonokilometr nośności wymierzonej

0,12 gr

4

Za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej

1,78 gr

 

w godzinach

7:00 - 16:00

16:00-7:00

5

Za jedno śluzowanie statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (nie wchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności) za każdy zestaw lub obiekt pływający

15,50 zł

16,26 zł

Łodzie sportowo – turystyczne i inne małe obiekty pływające do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów oraz kajaki i łodzie wiosłowe

 

w godzinach

7:00 - 16:00

16:00-7:00

6

Za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający

7,24 zł

14,48 zł

7

Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający

4,08 zł

8,16 zł



UWAGA: W związku z koniecznością pobierania należności za śluzowanie wymienionych w punkcie 6 i 7 tabeli bezpośrednio na śluzach, właścicieli ww. obiektów pływających zarząd prosi o posiadanie przy sobie pieniędzy w drobnych nominałach i wnoszenie należności w odliczonej kwocie, co przyczyni się do skrócenia całego procesu śluzowania.

1.       Noty księgowe za żeglugę i korzystanie z urządzeń wodnych wystawia RZGW w Poznaniu na podstawie informacji wg załączonego formularza, którą zakład prowadzący działalność żeglugową jest zobowiązany złożyć do RZGW - zarządu zlewni, za każdy miesiąc uprawiania żeglugi - w terminie do dnia 15-tego następnego miesiąca lub w razie braku ww. informacji w terminie, na podstawie własnych ustaleń sporządzanych przez zarządy zlewni.

2.       Zakłady uiszczają należność za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie 30 dni od daty otrzymania noty księgowej. 

3.       Z uiszczania należności zwolnione są:

a.       łodzie sportowo-turystyczne i inne małe statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów; zwolnienie nie dotyczy należności za korzystanie ze śluz,
b.      statki RZGW i jednostek państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej,
c.       statki jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, Służby Celnej oraz jednostek ratowniczych,
d.      statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,
e.      statki Urzędów Morskich,
f.        statki Urzędów Żeglugi Śródlądowej,
g.       promy leżące w ciągach dróg publicznych.

4.       Należność za śluzowanie obniżona o połowę przysługuje uczniowi szkoły podstawowej, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalnej ogólnokształcącej lub zawodowej oraz studentowi szkoły wyższej. Osoba ta winna posiadać ważną legitymację szkolną/studencką i pełnić funkcję:

a.       kierownika statku w przypadku łodzi sportowo-turystycznej, małego obiektu pływającego do 15 ton nośności lub do przewozu do 12 pasażerów i posiadającego stosowane uprawnienia, jeśli wymagają tego przepisy,
b.      sternika w przypadku kajaka lub łodzi wiosłowej.

5.       Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy.

6.       Za śluzowanie razem kilku obiektów pływających, należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający.


Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 54/N/2015 (249.53 Kb)
Informacja o korzystaniu ze śródlądowych dróg wodnych i liczbie śluzowań/ lub przejść przez pochylnię - dla statków towarowych i zestawów (część A) i dla statków pasażerskich, wycieczkowych i innych statków powyżej 15 ton lub do przewozu więcej niż 12 pasażerów (część B)



HerbHerbHerbHerbHerbHerb