Centrum Informacji Turystycznej w Koninieplac kdkPlac WolnościPlac WolnościSłup romański i Kosciół Św. Bartłomiejabulwarytopcitspływ kajakowyPałac w Żychlinie
Środa, 16.01.2019r.
Imieniny: Marcelego, Włodzimierza, Walerego
Szybki kontakt

Parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody

Nadwarciański Park Krajobrazowy – powstał w 1995 r. W celu ochrony środowiska przyrodniczego, specyficznych cech krajobrazu dolinnego, zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków, a także zachowania wartości historycznych i kulturowych. Park obejmuje 13 428 ha powierzchni w tym gminy Golina, Lądek, Pyzdry, Rzgów i Zagórów. Głównym elementem, który decyduje o charakterze Parku jest Pradolina Warszawsko-Berlińska. Nadwarciański Park Krajobrazowy uznany został przez organizację „BridLife International” za ostoję dla ptaków o randze miedzynarodowej. (więcej infomacji).
 

Nadgoplański Park Tysiąclecia- powstał w 1992 r. (o powierzchni blisko 10 000 ha) z przekształcenia istniejącego wcześniej rezerwatu krajobrazowego. Park chroni naturalne wartości przyrody oraz swoiste cech krajobrazu na terenach związanych z historycznym powstawaniem państwa polskiego (więcej informacji).


Powidzki Park Krajobrazowy - powstał w 1998r. zajmuje 24.600 ha powierzchni na terenie gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Wilczyn oraz Witkowo. Park powstał w celu zabezpieczenia wartości przyrodniczych oraz kulturowych. Znajdują się tam lasy, jeziora, torfowiska i łąki. Głównym elementem który decyduje o charakterze Parku są rozłożone w kilku miejscach polodowcowych 17 jezior. Największe z nich to Jezioro Powidzkie i Skorzęcińskie. Park posiada bogatą szatę rośliną - rośnie tu 900 gatunków roślin w tym 50 podlegających ochronie. (więcej informacji).
 

 
Rezerwat przyrody Mielno - jest najstarszym rezerwatem na terenie Puszczy Bieniszewskiej, powstał w 1957 r. Obejmuje jezioro Mielno wraz z otaczającym je lasem i łąkami o powierzchni 94,43 ha. Dzisiaj najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces „starzenia się” jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w jego obrębie związana z narastaniem tafli zbiornika. W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów, w tym brzoza niska.
 


Rezerwat przyrody Bieniszew - utworzony w 1996r, obejmuje 144,40 ha lasów liściastych z dominującym dębem i gradem. Na terenie rezerwatu znajduje się kaplica oraz studnia św. Barnaby związanych z kultem Pięciu Braci Męczenników.

 Rezerwat przyrody Sokółki - to kolejny rezerwat chroniący najcenniejsze fragmenty Puszczy Bieniszewskiej, stanowiących pozostałość dawnych Lasów Kazimierzowskich. Powstał w 1996 r., zajmuje 240 ha powierzchni leśnej porośniętej gradem środkowoeuropejskim oraz łęgami. Dominuje grab, klon i buk. Brzegiem rezerwatu przeprowadzona jest ścieżka edukacyjna. Rezerwat stanowi jedno z najcenniejszych miejsc przyrodniczo - turystycznych z ostoją dla dzikiego ptactwa i zwierzyny łownej.
 

Rezerwat przyrody Pustelnik - utworzony w 1997 r. o powierzchni 125 ha. Las z siedliskiem wielu interesujących i prawnie chronionych gatunków roślin. Obejmuje różne elementy krajobrazu, przyrody i kultury. Na jego terenie będącym mozaiką lasów śródleśnych jezior i polan znajduje się wzgórze Sowia Góra, na którym w 1633 r. założono klasztor pustelniczy kamedułów. Jest to jeden z dwóch takich w Polsce. Rezerwat stanowi dużą atrakcję turystyczną oraz jest wspaniałym obiektem dydaktycznym.


Rezerwat przyrody Złota Góra - został utworzony w 1996 r. w celu ochrony najwyższego wzniesienia w powiecie konińskim - Złota Góra (187 m n.p.m.). Swoim obszarem obejmuje powierzchnię 123,87 ha. Porośnięty jest lasem mieszanym oraz kwaśną dąbrową na granicy jej zasięgu. Teren ten ma swój lokalny zdrowotny mikroklimat wynikający z drzewostanu sosny i jałowca.
 

Rezerwat przyrody Kawęczyńskie Brzęki - położony w miejscowości Lubotyń, ok. 7 km na płn. wsch. od Sompolna. Obejmuje obszar o pow. 49,64 ha lasu liściastego ze stanowiskami brekini, najdalej wysuniętym na wschód na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej.


Rezerwat przyrody Rogóźno
- rezerwat położony 4 km na płn. wsch. od Przedcza. Obszar lasu o pow. 0,39 ha w miejscowości Rogóźno.Ochronie podlega las mieszany z udziałem buka i klonu polnego na granicy ich zasięguHerbHerbHerbHerbHerb