Centrum Informacji Turystycznej w Koninieplac kdkPlac WolnościPlac WolnościSłup romański i Kosciół Św. Bartłomiejabulwarytopcitspływ kajakowyPałac w Żychlinie
Niedziela, 20.01.2019r.
Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
Szybki kontakt

Kościół pw. św. Bartłomieja


Konin, ul. Kościelna 1

Konińska fara pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. W architekturze kościoła przeważa styl gotycki. Od południowej strony budowli wyróżnić możemy dwie kaplice: gotycką Najświętszej Marii Panny i renesansową, ufundowaną w 1607 roku przez dr Jana Zemełkę. W nawie głównej kościoła umieszczony został wczesnobarokowy nagrobek - Stanisława Przyjemskiego (marszałka koronnego i starosty konińskiego). W kaplicy gotyckiej znajduje się zaś nagrobek jego brata, starosty lignowskiego Krzysztofa Przyjemskiego. Zewnętrzne ściany kościoła pokryte są licznymi śladami wyrytymi przez mieszkańców Konina, a sięgającymi co najmniej kilku wieków wstecz. W przyporę wmurowany został niegdyś krzyż wykonany z piaskowca brzezińskiego. Na głównej fasadzie kościoła na uwagę zasługuje również niewielka baszta ze strzelnicami, która prawdopodobnie spełniać miała funkcje obronne w okresie średniowiecza. Oryginalny element dekoracyjny ostał się również na drzwiach frontowych kościoła - brązowe antaby z XV w., w kształcie lwich głów. Z historią kościoła przez kilka lat związana była postać Eligiusza Niewiadomskiego. Artysta ten wykonał w latach 1904-1910 polichromię i witraże, które zdobią kościół po dzień dzisiejszy. Twórca jest jednak mniej znany ze swej twórczości, a bardziej z zabójstwa I Prezydenta RP – Gabriela Narutowicza. Za ten niechlubny czyn został ostatecznie rozstrzelany.
 
Kościół pw. św. Bartłomieja

tekst i zdjęcie: LOT "Marina"HerbHerbHerbHerbHerb