wysoki kontrast
PLENDE
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
konin
Strona głównaAtrakcjeCzas pracy śluz

Czas pracy śluz

Kanał Ślesiński

Na Kanale Ślesińskim (zgodnie z komunikatem nr 2/2020 z dn. 30.03.2020 r.) śluzowania odbywać się będą:

 • od 1.04.2020 r. do 30.04.2020 r. - śluzowanie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00, 12:00, 14:00;
 • od 1.05.2020 r. do 15.06.2020 r. - śluzowanie od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10:00, 12:00, 14:00;
 • od 16.06.2020 r. do 30.09.2020 r. - śluzowanie od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10:00, 12:00, 14:00, 17:00;
 • od 01.10.2020 r. do zamknięcia szlaku - śluzowanie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00, 12:00, 14:00.
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3
62-600 Koło
Tel. 573 901 690
e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl
 
Kanał Bydgoski, Noteć górna i dolna skanalizowana, Kanał Górnonotecki
 
 • W okresie od 06.04.2020 r. do 31.05.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do dnia zamknięcia dróg wodnych na okres zimowy: 

poniedziałek - piątek: w godz. 7:00 - 15:00
soboty, niedziele i święta: istnieje możliwość prześluzowania jednostek pływających po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do odpowiedniego Zarządu Zlewni (ZZ w Inowrocławiu lub ZZ w Pile). Zgłoszenia zawierające termin wraz z orientacyjnym planem godzinowym śluzowań i nr tel. kontaktowego organizatora podróży, należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na adresy:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 57 50
e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła
tel. (67) 212 32 44
e-mail: zz-pila@wody.gov.pl

Uwaga: ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluz.
 


Numery do śluz:
 • Śluza w Gawronach
  Tel. (63) 268 51 62
  Tel. Kom. 608 610 292 
 • Śluza w Koszewie
  Tel. (63) 268 51 50
  Tel. Kom. 664 765 070
 • Śluza w  Morzysławiu
  Tel. (63) 243 35 31
  Tel. Kom. 600 993 113 
 • Śluza w Pątnowie
  Tel. (63) 24 27 524
  Tel. Kom. 608 592 698


Źródło: PGW Wody PolskieCENNIK ZA KORZYSTANIE Z WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH I ŚLUZ W ROKU 2020
 

Lp.

Rodzaj należności

Stawka należności

Statki towarowe i zestawy, spław drewna oraz statki pasażerskie, wycieczkowe i sportowo – turystyczne o nośności powyżej 15 ton

1

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na połączeniu wodnym Wisła-Odra, od śluzy Okole do m.Krzyż, tj. Kanałem Bydgoskim /od km 14,8-38,9/, rz. Noteci dolnej /od km 38,9-176,2/

0,70 gr

2

Za przewóz towarów za jeden tonokilometr na rzece Noteci górnej /od km 59,5-121,6/, na Kanale Górnonoteckim /od km 121,6-146,6/ i Kanale Ślesińskim /od km 0,0-32,0/

0,61 gr

3

Za żeglugę pustych statków towarowych lub barek za jeden tonokilometr nośności wymierzonej

0,12 gr

4

Za żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej

1,85 gr

 

w godzinach

7:00 - 19:00

19:00-7:00

5

Za jedno śluzowanie statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (nie wchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności) za każdy zestaw lub obiekt pływający

16,06 zł

16,86 zł

Łodzie sportowo – turystyczne i inne małe obiekty pływające do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów oraz kajaki i łodzie wiosłowe

 

w godzinach

7:00 - 19:00

19:00-7:00

6

Za jedno śluzowanie łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający

7,40 zł

14,90 zł

7

Za jedno śluzowanie kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający

4,30 zł

8,50 zł


UWAGA: W związku z koniecznością pobierania należności za śluzowanie wymienionych w punkcie 6 i 7 tabeli bezpośrednio na śluzach, właścicieli ww. obiektów pływających prosimy o posiadanie przy sobie pieniędzy w drobnych nominałach i wnoszenie należności w odliczonej kwocie, co przyczyni się do skrócenia całego procesu śluzowania. Będziemy bardzo wdzięczni za przychylne podejście do naszej prośby.

 1. Noty księgowe za żeglugę i korzystanie z urządzeń wodnych wystawia PGW WP RZGW w Poznaniu na podstawie informacji wg załączonego formularza, którą zakład prowadzący działalność żeglugową jest zobowiązany złożyć do Wód Polskich, za każdy miesiąc uprawiania żeglugi - w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym była wykonana żegluga lub w razie braku złożenia ww. formularza, na podstawie własnych ustaleń.
 1. Zakłady uiszczają należność za każdy miesiąc uprawiania żeglugi w terminie 14 dni od daty otrzymania noty księgowej.

 

Formularze do pobrania:


Deklaracja, na podstawie której ustala się wysokość należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni - dla statków towarowych, zestawów, obiektów pływających i dla spławu drewna (część A) i dla statków pasażerskich, wycieczkowych i statków niebędących małymi statkami (statków o nośności powyżej 15 ton lub służących do przewozu więcej niż 12 pasażerów (część B).

Formularz_deklaracja

 1. Należności nie ponosi się za:
  a) statki przeznaczone do uprawiania sportu lub rekreacji i inne małe statki (statki do 15 ton nośności lub służące do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów) z wyłączeniem zwolnienie należności za korzystanie ze śluz,
  b) statki jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach oraz jednostki państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej,
  c) okręty i jednostki sił zbrojnych, jednostki organizacyjne podległych lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Krajowej Administracji Skarbowej oraz jednostki ratownicze,
  d) statki Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej,
  e) statki urzędów morskich oraz urzędów żeglugi śródlądowej
  f) statki straży gminnej,
  g) promy w ciągu dróg publicznych.

(art. 313, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

 1. Należność za śluzowanie obniżona o połowę przysługuje uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, studentom szkół wyższych do 26. roku życia oraz osobom niepełnosprawnym.

(art. 313, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

 1. Za śluzowanie zestawu pchanego, holowanego lub sprzężonego, który wymaga rozłączenia i odrębnych śluzowań jego członów, ustala się należność za śluzowanie każdego członu, o ile rozłączenie zestawu nie wynika ze zmniejszonej okresowo przepustowości śluzy.
 1. Za śluzowanie razem kilku obiektów pływających, należność ustala się i pobiera osobno za każdy obiekt pływający.