wysoki kontrast
PLENDE
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
konin
Strona głównaAtrakcjeCzas pracy śluz

Czas pracy śluz

Kanał Ślesiński od 2.08.2021

Aktualne informacje dotyczące czasu pracy śluz: poznan.wody.gov.pl
 

KANAŁ ŚLESIŃSKI

 
 
NAZWA
 
KILOMETRAŻ
 
STATUS
 
GODZINY ŚLUZOWANIA
Morzysław km 0+430 czynna 10:00, 13:00, 17:00
Pątnów km 7+950 czynna 10:00, 13:00, 17:00
Gawrony km 24+240 czynna 10:00, 13:00, 17:00
Koszewo km 25+850 czynna 10:00, 13:00, 17:00
 

Uwaga! Podane informacje dotyczące godzin otwarcia śluz mogą ulec zmianom.
Należy potwierdzić ich aktualność dzwoniąc na:


INFOLINIA WÓD POLSKICH
czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze od 8:00 - 16:00
tel. 22 417 55 00

 
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3
62-600 Koło
Tel. 573 901 690
e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl
 

Zgłoszenia zawierające termin wraz z orientacyjnym planem godzinowym śluzowań i nr tel. kontaktowego organizatora podróży, należy nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem na adresy:
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
ul. Królowej Jadwigi 20
88-100 Inowrocław
tel. (52) 356 57 50
e-mail: zz-inowroclaw@wody.gov.pl
 
Zarząd Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7
64-920 Piła
tel. (67) 212 32 44
e-mail: zz-pila@wody.gov.pl

Uwaga: ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluz.
 


Numery do śluz:
 • Śluza w Gawronach
  Tel. (63) 268 51 62
  Tel. Kom. 608 610 292 
 • Śluza w Koszewie
  Tel. (63) 268 51 50
  Tel. Kom. 664 765 070
 • Śluza w  Morzysławiu
  Tel. (63) 243 35 31
  Tel. Kom. 600 993 113 
 • Śluza w Pątnowie
  Tel. (63) 24 27 524
  Tel. Kom. 608 592 698


Źródło: PGW Wody Polskie


 

STAWKI NALEŻNOŚCI ZA ŻEGLUGĘ I ŚLUZOWANIE

 
w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz  i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.
Na podstawie art. 312 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782,875 i 1378) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Wysokość maksymalnej stawki należności obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. za:
1) żeglugę pustych statków towarowych nie może być wyższa niż 0,53 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej;
2) żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych nie może być wyższa niż 2,65 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej;
3) przewóz towarów statkami towarowymi oraz holowanie i spław drewna nie może być wyższa niż 2,12 gr za jeden tonokilometr;
4) korzystanie ze śluz lub pochylni nie może być wyższa niż:
a) za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 700 do 1900 - 37,10 zł,
b) za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię w godzinach od 1900 do 700 - 74,21 zł.
 
§  2.  Wysokość jednostkowej stawki należności obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. za:
 
1) żeglugę pustych statków towarowych wynosi 0,12 gr za jeden tonokilometr nośności wymierzonej;
 
2) żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych wynosi 1,89 gr za iloczyn jednego miejsca na statku i każdego kilometra przebytej drogi wodnej;
 
3) przewóz towarów statkami towarowymi, a także holowanie i spław drewna na:
a) rzece Odrze od km 94,9 do km 282,5, Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 39,4 oraz Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6 wynosi 0,10 gr,
b) drodze wodnej Wisła-Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż, to jest do km 176,2 rzeki Noteć oraz węźle gdańskim, to jest na rzekach Nogat, Szkarpawa i Wisła Martwa wynosi 0,72 gr,
c) pozostałych śródlądowych drogach wodnych i ich odcinkach wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni (Dz. U. poz. 654) wynosi 0,62 gr

- za jeden tonokilometr;

4) korzystanie ze śluz lub pochylni za jedno przejście przez śluzę lub pochylnię:
a) statku, zestawu pchanego lub zestawu holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego,
urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw
oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą:
– w godzinach od 700 do 1900 wynosi 16,43 zł,
– w godzinach od 1900 do 700 wynosi 17,25 zł,
b) statku przeznaczonego do uprawiania sportu lub rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów),
za każdy statek:
– w godzinach od 700 do 1900 wynosi 7,57 zł,
– w godzinach od 1900 do 700 wynosi 15,24 zł,
c) kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:
– w godzinach od 700 do 1900 wynosi 4,40 zł,
– w godzinach od 1900 do 700 wynosi 8,70 zł.
                                                                                                                                                                Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk
Żródło:
https://bydgoszcz.wody.gov.pl