wysoki kontrast
PLENDE
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
konin
Strona głównaPolityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" informuje Państwa, iż w związku z wejściem w życie 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do art. 13 wyżej wymienionego rozporządzenia przetwarzane są Państwa dane osobowe.
 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych, a także w związku z ewentualnym dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi informacyjnej. Państwa dane są również niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności strony oraz przesłania zainteresowanym użytkownikom newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe przesłane poprzez formularz wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 
PODSTAWA PRAWNA
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w związku z realizacją usług. Podanie danych jest dobrowolne ale stanowi warunek realizacji usług.
Niepodanie tych danych uniemożliwi kontakt z Państwem i realizację usługi informacyjnej dotyczącej walorów turystyczno-krajoznawczych regionu konińskiego oraz aspektów praktycznych pobytu w mieście Konin i powiecie Konińskim.
 
DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna "Marina" z siedzibą w Koninie (62-510) przy ul. Dworcowej 2. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail: kontakt@turystyka.konin.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 63 246 32 48.
 
OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania usługi oraz obowiązku rozliczenia zadań publicznych dotyczących prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej dla miasta Konina i Powiatu Konińskiego.
 
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
DALSI ODBIORCY DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.
 
Treść polityki prywatności dostępna jest tutaj: