wysoki kontrast
PLENDE
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
konin
Strona głównaAtrakcjeKlasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim

Klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim

Klasztorna 2
62-530 Kazimierz Biskupi
Zespół klasztorny bernardynów w Kazimierzu Biskupim powstał w latach 1518-1523 z fundacji Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego. To jedyna szesnastowieczna fundacja tego zakonu w Polsce. Bernardyni (franciszkanie-obserwanci) zajmowali się w Kazimierzu Biskupim propagowaniem kultu Pięciu Braci, których relikwie zostały specjalnie sprowadzone z Czech do katedry poznańskiej a następnie (ok. 1525 r.) przekazane do Kazimierza Biskupiego. Przylegające do kościoła od strony północnej zabudowania klasztorne były kilkakrotnie przebudowywane (XVII i XX w.). Krużganki i szachulcowa wieża bramna powstały w II poł XVIII w. Kościół klasztorny pw. św. Jana Chrzciciela i Pięciu Braci Męczenników powstał według tradycji na miejscu dawnej celi św. Jana Męczennika, jednego z eremitów kazimierskich. Gruntownej renowacji poddano kościół w latach 1970-1973. Na ścianie widnieje droga krzyżowa wykonana techniką sgraffito wg projektu Mirosława Giernatowskiego. Z dawnego wyposażenia zachowały się: późnorenesansowy nagrobek Stanisława Russockiego (zmarłego w 1605, starosty santockiego), rzeźby św. Jadwigi i św. Mikołaja z poł. XVI w. oraz drewniany relikwiarz skrzynkowy, w którym sprowadzono relikwie Pięciu Braci. Obecne relikwie (przeniesione w 1977 r. z kościoła farnego) znajdują się w ołtarzu bocznym świątyni. W klasztorze funkcjonowało (z przerwami od 1586 r. do poł. XIX w.) studium teologiczne. Konwent bernardynów zniesiono w końcu XIX w. Od 1921 r. klasztor stał się siedzibą zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, które prowadziło do r. 1939 gimnazjum klasyczne dla chłopców. W pierwszych miesiącach okupacji w klasztorze znajdował się obóz przejściowy dla księży, których następnie wywożono do obozów koncentracyjnych. Zajmowany czasowo na koszary Wermachtu, a później przez wojska sowieckie, klasztor został zdewastowany. Po odbudowie mieści Wyższe Seminarium Duchowne prowadzone przez księży misjonarzy (obecnie oddział Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W klasztorze funkcjonuje także Ośrodek Rodzinnych Spotkań Rekolekcyjnych oraz niewielkie muzeum misyjne.

Źródło:


Zobacz także:

GALERIA
Klasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu BiskupimKlasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu BiskupimKlasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu BiskupimKlasztor Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim
MAPA