wysoki kontrast
PLENDE
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
ATRAKCJE
NOCLEGI
KULINARIA
KONTAKT
konin
Strona głównaAtrakcjeKopalnia Węgla Brunatnego „Konin”

Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin”

Pierwsze odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” znajdowały się w obecnych granicach administracyjnych Konina, jednak dziś trudno zauważyć górniczą historię tych miejsc. W dawnych wyrobiskach powstały parki, tereny rekreacyjne, ogródki działkowe, obiekty sportowe i zbiorniki wodne.

Pokłady węgla brunatnego w rejonie Konina zostały zbadane i udokumentowane w okresie międzywojennym w 1926 roku. Eksploatowanie surowca rozpoczęli Niemcy w czasie okupacji. W 1945 roku, polska załoga przejęła obiekty wybudowane podczas wojny, rozpoczęła wydobycie z odkrywki Morzysław i uruchomiła brykietownię. Węgiel z pierwszej odkrywki trafiał do miejscowej ludności, a później również do brykietowni. W 1953 roku rozpoczęto eksploatację węgla z drugiej odkrywki Niesłusz.

Rozwój kopalni nabrał rozmachu pod koniec lat pięćdziesiątych, kiedy powstała Elektrownia Konin (1958), a potem Pątnów (1967-69). Aby zapewnić stałe dostawy surowca dla tych siłowni, co kilka lat uruchamiano kolejne odkrywki: Gosławice (1958), Pątnów (1962), Kazimierz (1965), Jóźwin (1971), Lubstów (1982), Jóźwin IIB (1999), Drzewce (2005) i Tomisławice (2010).

Źródło: http://www.kwbkonin.pl
 
Koparka SchRs – 315

Symbolem prac górniczych Kopalni Węgla Brunatnego Konin jest wycofana z eksploatacji koparka SchRs 315, która stanęła na jednym z kleczewskich rond. Koparka waży 340 ton, mierzy 34,50 m długości i 15,00 m wysokości. Ogromna maszyna została przekazana gminie Kleczew z uwagi na jej pokopalniany charakter. Ten niezwykły eksponat można podziwiać z bliska.
 
Zdjęcia: Miasto i Gmina Kleczew
 

Skansen maszyn i urządzeń górniczych w Muzeum Okręgowym w Koninie

Skansen maszyn i urządzeń górniczych usytuowany jest na terenie muzeum od północnej strony spichlerza. Znalazły się w nim wyremontowane urządzenia górnicze:
  • turbozespół firmy Siemens-Schuckert (l. 20. XX w.) złożony z turbiny parowej promieniowej sprzężonej bezpośrednio z generatorem prądu przemiennego oraz prasa brykietowa dwustemplowa firmy Buckau R. Wolf A.G. Magdeburg (r. prod. 1936 r.),
  • lokomotywa akumulatorowa Karlik wraz z wózkami do przewozu urobku i obudowy drewnianej chodników. Wózki wypełnione są ksylitowym węglem brunatnym,
  • naczynia wielonaczyniowych koparek kołowych SchRs 315 (najmniejszej), SRs 1800 (największej, nazywanej „Hiszpanką”) i łańcuchowej Rs 560 oraz urządzenie wiertnicze UGB-50M do wierceń hydrogeologicznych, zamontowane na podwoziu samochodu GAZ-66-02 (prod. ZSRR, 1982 r.),
  • brama wjazdowa na teren brykietowni (l. 50 XX w), z charakterystycznymi młotkami- perlikiem na żelazku.
Tablice informacyjne ilustrowane archiwalnymi zdjęciami pozwalają zapoznać się m. in. z architekturą dawnej brykietowni, metodą produkcji brykietów i sposobem funkcjonowania urządzeń.
 

Źródło: http://muzeum.com.pl
 
Muzeum Okręgowe w Koninie posiada dodatkowo w swej ofercie lekcje muzealne na temat „Górnictwo węgla brunatnego i soli w regionie konińskim”.
Muzeum Okręgowe w Koninie
ul. Muzealna 6
62-505 Konin
(63) 242 75 99
muzeum@muzeum.com.pl
www.muzeum.com.pl
 
Wystawa stała „By czas nie zaćmił” w Muzeum Okręgowym w Koninie

Wystawa to prezentacja kilkudziesięciu lat historii górnictwa Wielkopolski Wschodniej. Poświęcona jest Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Kopalni Węgla Brunatnego „Adamów” i Kopalni Soli „Kłodawa”. Ekspozycja zajmuje dwie sale w budynku spichrza. W gablotach możemy zobaczyć m. in. : skały, minerały, okazy paleobotaniczne, obiekty związane z górniczymi tradycjami, honorowe militaria górnicze, mundur galowy i służbowy, płaszcz górniczy, czaka, czapkę służbową, pamiątki z karczm piwnych i combrów babskich, zabytkowy sprzęt, który zapewniał łączność w kopalniach: aparaty telefoniczne z lat. 50. i 60. XX wieku, centralę telefoniczną z lat 60.; sprzęt oświetleniowy: lampy bezpieczeństwa, elektryczne lampy akumulatorowe, a także kaski z różnych materiałów, kurtkę szybową, sprzęt używany przez mierniczych i geologów: nanośniki, planimetry, węgielnice, stereoskop lustrzany, niwelator, stolik kartograficzny. Interesujące są albumy, zdjęcia, dokumenty, a także portret inż. górnika Adama Patli, od którego imienia pochodzi nazwa Kopalni i Elektrowni „Adamów”.

Z kolei Makieta odkrywki węgla brunatnego wykonana w skali 1:500 pozwala zapoznać się z organizacją pracy odkrywki, technologią wydobywania węgla, zwałowania nadkładu, transportu urobku. Na makiecie stoją zminiaturyzowane maszyny podstawowe: koparki SchRs 900, SRs 1200, Rs 560, zwałowarka A2RsB 5000, przenośniki węglowe, nadkładowe, zwałowe, stacje napędowe, załadownia węgla, elektrowóz z wagonami transportujące urobek do elektrowni.

Na monitorach można zobaczyć filmy promocyjne pokazujące pracę kopalń, Zabytkową Podziemną Trasę Turystyczną w Kopalni Soli „Kłodawa”, a także filmy archiwalne, m. in. z wnętrza konińskiej brykietowni.